【hyh8】3D19071期解太湖钓叟三字诀分析

编辑:99caiba 更新时间:2019-03-19 10:15
黄马褂,一清朝重臣黄马褂,意态解2
红顶子,一头上配着红顶子,意态解1
巡八府,一和珅无事巡八府,明码解8
递折子,—安排手下递折子,意态解4
独点位         22点                  防:       12点
独胆码:      9
组选:      679      589          防     039      129
直选:      679      859          防     309      219
太湖故事:黄马褂缎红顶子,巡八府为递折子
太湖诀说:今天出的点22点或12点,号码859            219
上期奖号      798                                  买一送二
个人意见,勿乱跟!!                   黄马褂,红顶子,巡八府,递折子